Giới thiệu nhóm

Chúng tôi là những người luôn nỗ lực mang đến những trò chơi mới lạ giúp bạn giải trí và thư giãn cùng bạn bè.

Nguyen Vu Nhat Minh

Backend Developer & Leader

Le Anh Tu

Frontend Developer

Tran Chau Kim Long

Lead Designer

Nguyen Huu Nam Quan

Lead Animator

Duong Trung Tin

Engine Developer

Truong Minh Quy

Support Developer